Deklaracja dostępności

Żłobek Gminny w Koprzywnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  zlobekkoprzyenica.pl

DATY PUBLIKACJI WITRYN

Data publikacji strony internetowej zlobekkoprzywnica.pl : luty 2019 roku.

Data publikacji deklaracji dostępności; 23.09.2020r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.02.2021r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji 21.03.2022r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji 06.02.2023r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji 22.02.2024

 

ASPEKT TECHNICZNY

Witryny są zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na stronach działają domyślne skróty klawiaturowe. Pełna obsługa serwisów możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki. Serwisy jest wyposażone w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących, zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu oraz w przypadku witryny Żłobka Gminnego w Koprzywnicy podkreślenie odnośników, odcienie szarości, jasne tło, a także negatyw. Obie witryny posiadają wyszukiwarkę która ułatwia szybkie odnalezienie informacji. Witryny mają stonowane kolory bez jaskrawych wyróżników dzięki czemu materiały opublikowane na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Serwisy można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych (smartfony, tablety).

ASPEKT INFORMACYJNY

Witryna Żłobka Gminnego w Koprzywnicy jest redagowana w taki sposób aby treści na niej zawarte były dostępne dla każdej zainteresowanej osoby. Testy pisane są w możliwie najprostszy sposób, a redaktorzy formatują tekst w sposób przejrzysty dla odbiorcy stosując wyróżniki tekstu, punktory itp. Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisach są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane do wymogów ustawy.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt ze Żłobkiem  dzwoniąc na numer telefonu 519 343 004. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Żłobek  Gminny w Koprzywnicy, ul. Szkolna 6A, 27-660 Koprzywnica

Do budynku prowadzą 2 wejścia, główne od strony ulicy dla interesantów i pracowników oraz z podjazdem od strony placu zabaw . Pokój Dyrektora  znajduje się w budynku przyległym przedszkola.

W Żłobku nie ma windy, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych.

Żłobek Gminny w Koprzywnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  zlobekkoprzyenica.pl

DATY PUBLIKACJI WITRYN

Data publikacji strony internetowej zlobekkoprzywnica.pl : luty 2019 roku.

Data publikacji deklaracji dostępności; 23.09.2020r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.02.2021r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji 21.03.2022r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji 06.02.2023r.

 

ASPEKT TECHNICZNY

Witryny są zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na stronach działają domyślne skróty klawiaturowe. Pełna obsługa serwisów możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki. Serwisy jest wyposażone w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących, zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu oraz w przypadku witryny Żłobka Gminnego w Koprzywnicy podkreślenie odnośników, odcienie szarości, jasne tło, a także negatyw. Obie witryny posiadają wyszukiwarkę która ułatwia szybkie odnalezienie informacji. Witryny mają stonowane kolory bez jaskrawych wyróżników dzięki czemu materiały opublikowane na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Serwisy można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych (smartfony, tablety).

ASPEKT INFORMACYJNY

Witryna Żłobka Gminnego w Koprzywnicy jest redagowana w taki sposób aby treści na niej zawarte były dostępne dla każdej zainteresowanej osoby. Testy pisane są w możliwie najprostszy sposób, a redaktorzy formatują tekst w sposób przejrzysty dla odbiorcy stosując wyróżniki tekstu, punktory itp. Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisach są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane do wymogów ustawy.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt ze Żłobkiem  dzwoniąc na numer telefonu 519 343 004. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Żłobek  Gminny w Koprzywnicy, ul. Szkolna 6A, 27-660 Koprzywnica

Do budynku prowadzą 2 wejścia, główne od strony ulicy dla interesantów i pracowników oraz z podjazdem od strony placu zabaw . Pokój Dyrektora  znajduje się w budynku przyległym przedszkola.

W Żłobku nie ma windy, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych.

Skip to content