Oferta

Żłobek Gminny w Koprzywnicy prowadzi cykl zajęć edukacyjno-rozwojowo-wychowawczych, uwzględniając indywidualne potrzeby i tempo rozwoju każdego dziecka. Ważnym zadaniem jest rozwijanie u dzieci umiejętności dzięki, którym z łatwością uporają się zadaniami codziennego życia. Pierwsze trzy lata życia dziecka to intensywny rozwój. Aby były on w pełni harmonijny oferujemy zajęcia i czynności stymulujące uczenie się poprzez zabawę, odkrywanie i badanie.

Oferujemy zajęcia edukacyjne

  • gry i zabawy ogólnorozwojowe
  • zajęcia techniczno-plastyczne
  • zajęcia rytmiczne i muzyczne
  • zajęcia gimnastyki korekcyjnej
  • profilaktyczne ćwiczenia logopedyczne
  • bajko terapię
  • muzykoterapię
  • inne formy edukacji przez zabawę

Harmonogram planowanych uroczystości

Styczeń

Dzień Babci i Dziadka
Balik karnawałowy

Luty

Zimowe przygody
Walentynki

Marzec

Szukamy i witamy Wiosnę

Kwiecień

Wielkanocne tradycje

Maj

Dzień Rodziny, festyn, wspólne zabawy

Czerwiec

Dzień dziecka

Lipiec

Wakacyjna przygoda

Sierpień

Dbam o zdrowie/organizacja tygodnia zdrowych ząbków

Wrzesień

Powitanie wszystkich dzieci po wakacjach/dzień zdrowego jabłka/edukacja dotycząca bezpieczeństwa na drodze, podczas zabawy
(spotkanie z policjantem)

Październik

Dary Pani Jesieni

Listopad

Edukacja patriotyczna( hymn, flaga Polski)
Dzień  Pluszowego Misia

Grudzień

Spotkanie z Mikołajem
Idą święta
(wspólne ubieranie choinki i kolędowanie)

Urodziny dzieci, przedstawienia teatralne w wykonaniu profesjonalnych aktorów, teatru objazdowego.

Opłaty za opiekę nad dzieckiem

Od 1 marca 2022 r. obowiązują opłaty
Opłata stała ( czesne) za pierwsze dziecko ( pobyt do 10 godz. dziennie) – 450,00 zł.
Opłata stała ( czesne) za drugie dziecko ( pobyt do 10 godz. dziennie) – 225,00 zł.

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna powyżej 10 godz. dziennie w danym dniu – 38,00 zł.
Stawka za wyżywienie – 7,00 zł. dzień

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/242/2022 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w Żłobku Gminnym w Koprzywnicy,

Skip to content